Cтроки військової служби для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, визначаються рішенням Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Вказана категорія військовослужбовців апріорі не може звільнятися з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану в запропоновані проектом строки

ВИСНОВОК на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення строків військової служби за призовом під час мобілізації» Картка законопроекту Номер, дата реєстрації: 9142 від 24.03.2023

Поданий законопроект, як це зазначено у пояснювальній записці до нього,
спрямований на забезпечення встановлення конкретних термінів військової
служби за призовом під час мобілізації.
Задля цього у законопроекті пропонується внести до Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон) зміни, якими:
1) встановити для військовослужбовців, які проходять військову службу за
призовом під час мобілізації, такі строки військової служби в календарному
обчисленні: з моменту введення воєнного стану, – до оголошення рішення про
демобілізацію, але не більше 18 місяців з моменту призову під час мобілізації,
якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу…

3.1. У даному контексті варто зауважити, що ч. 4 ст. 26 Закону врегульовує
підстави звільнення, у тому числі, з військової служби за призовом осіб із числа
резервістів в особливий період. При цьому згідно з абз. 4 ч. 7 ст. 23 Закону строки
військової служби для військовослужбовців, які проходять військову службу за
призовом осіб із числа резервістів в особливий період, визначаються рішенням
Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Отже вказана категорія
військовослужбовців апріорі не може звільнятися з військової служби під час дії
правового режиму воєнного стану в запропоновані проектом строки…

info

Картка законопроекту