Стаття 11. Президент України

Відповідно до повноважень, визначених Конституцією України, Президент України:

  • здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави;
  • визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації;
  • забезпечує через Раду національної безпеки і оборони України координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, Збройних Сил України, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;
  • визначає структуру та затверджує мобілізаційний план України на особливий період, Положення про мобілізаційну підготовку Збройних Сил України, інших військових формувань, Положення про порядок проведення мобілізації в Україні;
  • надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян;
  • визначає порядок оголошення мобілізації;
  • приймає рішення про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію та про демобілізацію із внесенням їх на затвердження Верховною Радою України;
  • встановлює режим роботи органів державної влади, інших державних органів під час мобілізації та у воєнний час;
  • видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.info